Meny
Kyrkjelege handlingar
Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd
Dåp påmelding
Førde
Holsen og Haukedalen
Konfirmasjon påmelding
Førde
Holsen og Haukedalen
Kalender
06 April
10:30 Babysang
09 April
11:15 Spiren babysang vår 2020
12 April
11:00 Gudsteneste, Haukedalen kyrkje
16 April
11:15 Spiren babysang vår 2020
20 April
10:30 Babysang
23 April
11:15 Spiren babysang vår 2020
24 April
18:00 Ungdomsgudsteneste, VASSENDEN KYRKJESENTER
30 April
11:15 Spiren babysang vår 2020
07 Mai
11:15 Spiren babysang vår 2020
11 Mai
10:30 Babysang
14 Mai
11:15 Spiren babysang vår 2020
14 Juni
11:00 Gudsteneste, Viksdalen kyrkje

 

Nye nettsider for kyrkjelydane i Sunnfjord

Nye heimesider er under arbeid, for kyrkjelydane i Sunnfjord kommune,

Førde/Holsen og Haukedalen. sjå link.

https://kyrkja.no/forde


Konfirmasjonsgudstenester i mai vert utsett

17. mars 2020 bestemte bispedømmerådet at alle konfirmasjonsgudstenester vert utsett til etter sommaren. Biskopen anbefaler at helga 5.-6. september blir første moglege dato. Les meir »
Informasjon i høve Corona-smitte

Konfirmantundervisning
Resterande konfirmantundervisning og samlingar i mars og april går ut.
Dette inkluderer også temagudsteneste 15. mars og konfirmantleir på Nesholmen 28 og 29. mars.

Spiren
Spiren babysang går ut frå og med veke 12 og inntil vidare.

Ti-kaffien
Tikaffi går ut frå og med veke 12 og inntil vidare.

Trusopplæringstiltak og Påskevandring med barnehagane -Går ut.


sjå vekk ifrå inntil vidare -det som er opplista i menyen på venstre sida- Alle arrangement og gudstenester avlyst, pga corona smittefare.

Kyrkjekontora er stengt.

Kyrkjekontoret er stengt for publikum.

For å hindre spreiing av smitte har vi, inntil vidare, stengt kyrkjekontora 
Førde, Vassenden, Sande, Naustdal for publikum. 
De når oss på telefon 57 82 81 80.

LysVaken_logo_NN.jpg
Lys Vaken i Holsen kyrkje

13.03.2020 : Gjennomføring av Lys vaken. er stoppa.
Vi må avvente utviklinga av corona situasjonen og oppdatering frå Helsemyndigheita,
før vi kan ta stilling til når samlinga kan haldast.  

OPPDATERING KJEM:  om om ny dato


Lys
Vaken i Holsen kyrkje, laurdag 21.mars kl.16:00 til 21:00.

For alle medlemmer i Holsen og Haukedalen kyrkjelyd, som er født 2008, 2009 og 2010. Det er ei samling i kyrkja frå laurdag ettermiddag/kveld.
Vi avsluttar med ei samling saman med foreldre frå kl. 20:30 – 21:00. Les meir »
Babysang.jpg
Spiren

Datoar for SPIREN vinter/vår 2020

13.03.2020 : Gjennomføring av  Spiren samlingar er stoppa.

Vi må avvente utviklinga av corona situasjonen og oppdatering frå Helsemyndigheita,
før vi kan ta stilling til når vi kan starte oppatt med SPIREN.  

OPPDATERING KJEM.Les meir »

Revystyret for Hafstadrussen 2019 har gjort vedtak om at overskotet frå russerevyen våren 2019 skal gå til arrangementet "Julafta på Kyrkjetunet". STOR TAKK til styret for revyen, her representert ved Kamilla Hornnes og Hanne Sandal Høyvik, for kr. 20 000 til  felles julefeiring på Førde Kyrkjetun.Les meir »
Sondagsskule_logo.png
Sprell levande

Dei som fyller 5 år i år, og er medlem av Førde kyrkjelyd
er invitert til samling på Solvang Søndagsskule søndag 27.oktober
kl. 11.00-12.30.
Søndagsskulen held til i gymsalen på
Sunnfjord Folkehøgskule.
Vi skal leike, synge og høyre på
bibelhistorie. I tillegg blir det saft, boller
og kaffi til de vaksne.
Det er ikke påmelding.
Ta gjerne med både eldre og yngre søsken!
Konfirmasjonsdatoar 2020

Datoane for konfirmasjonsgudstenestene 2020 er no klare.

Les meir »
 
Konfirmasjonsdatoar 2021

Her er konfirmasjonsdatoane for Førde, Holsen og Haukedalen i 2021

Førde kyrkje
25. april kl 10:00 – 9A Fusk
25. april kl 12:00 – 9B Fusk
2. mai kl 10:00 – 9C Fusk
2. mai kl 12:00 – 9D Fusk
13. mai kl 10:00 – 9A Husk
13. mai kl 12:00 – 9B Husk
15. mai kl 10:00 – 9C Husk
15. mai kl 12:00 – 9D Husk

Holsen kyrkje 
9. mai kl 11:00 - Holsen 

Haukedalen kyrkje
23. mai kl 11:00 – Haukedalen

Les meir »
Barn_sirkel_ElisabethMoseng.jpg
SØNDAG FOR ALLE

12. januar det igjen tid for Søndag for alle! Middag på Førde Kyrkjetun kl. 16 og gudsteneste i Førde Kyrkje kl.17.30. Velkommen til måltidsfellesskap og gudstenestefeiring!Les meir »
MILK_(002).jpg
MIniLederKurs

Leiartrening

 – for deg som er 15 og 16 årLes meir »
Kirkevalget_2019_RGB_nynorsk_logo.png
Valresultat kyrkjevalet 2019

Takk til alle som stemte i soknerådsvalet. Resultata for Førde sokn og Holsen og Haukedalen sokn er no klare.

Les meir »
HSF_ny_cmyk.jpg
HOME-START FAMILIEKONTAKTEN I FØRDE!

Home-Start Familiekontakten (HSF) er eit frivillig tilbod til småbarnsfamiliar med minst eitt barn under skulealder. HSF gjev tilbod om støtte og rettleiing til familiar som sjølv ønskjer det, og hjelpa blir ytt av frivillige familiekontaktar.
 Les meir »
 

Sjå tidlegare utgåver »
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Førde kyrkjekontor             
Kyrkjevegen 23 F, 6809 Førde
Telefon: (+47) 57 82 81 80
E-post: forde.kyrkje@fordekyrkje.no
 

Facebook: Førde kyrkje


Velkomen til dei nye nettsidene våre: kyrkja.no/forde!
Pålogging

Brukarnamn:

Passord:

Velkomen til å utforske dei nye nettsidene våre her: kyrkja.no/forde

Copyright © 2015 Sunnfjord kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no