Meny
Kyrkjelege handlingar
Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd
Dåp påmelding
Førde
Holsen og Haukedalen
Konfirmasjon påmelding
Førde
Holsen og Haukedalen
Kalender
18 Februar
11:00 Gudsteneste, Haukedalen kyrkje
11:00 Gudsteneste i Førde Kyrkje
21 Februar
11:45 Tidebøn, Førde kyrkje
25 Februar
11:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
28 Februar
11:45 Tidebøn, Førde kyrkje
04 Mars
11:00 Gudsteneste, Holsen kyrkje
11:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
07 Mars
11:45 Tidebøn, Førde kyrkje
18:00 Ungdomsgudsteneste, Førde kyrkje
11 Mars
11:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
14 Mars
11:45 Tidebøn, Førde kyrkje
15 Mars
19:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
18 Mars
11:00 Gudsteneste i Haukedalen Kyrkje
11:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
17:30 Gudsteneste, Førde kyrkje
21 Mars
11:45 Tidebøn, Førde kyrkje
25 Mars
11:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
28 Mars
11:45 Tidebøn, Førde kyrkje
29 Mars
11:00 Gudsteneste, Haukedalen kyrkje
19:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
30 Mars
11:00 Gudsteneste, Holsen kyrkje
19:00 Gudsteneste, Førde kyrkje

 

Inger_og_Jetvar_2.JPG
Ingrid er den nye kyrkjeverja.

Ingrid Hageberg Øvrebø har takka ja til jobben som kyrkjeverje i Førde fellesråd. . Inger har lang fartstid i skatteetaten i ulike rollar og ved ulike kontor frå Stavanger i sør til Førde i nord.
Har hatt leiarstilling sidan 2002. Ho tek til i stillinga som kyrkjeverje 2. mai. Vi ynskjer ho Hjarteleg velkommen i stillinga. på biletet blir ho presentert av Jetvar Kalland som er tilsett som prosjektleiar for fellesrådssamanslåinga.

"Søndag for alle" 11.februar

Denne søndagen er det fastelavenssøndag, og vi markerer inngangen til fastetida med karnevalsgudsteneste i Førde Kyrkje kl. 17.30. Før gudstenesta, kl. 16, blir det middag og fastelavensbollar på Førde Kyrkjetun.Les meir »
Barn_sirkel_ElisabethMoseng.jpg
Tomasmesse.png
Skriftemålsgudsteneste i Førde Kyrkje 14. februar kl.19

Vi markerer askeonsdag og starten på fastetida med skriftemålsgudsteneste i Førde Kyrkje. Det er ei enkel gudsteneste der vi får høve til å få tilgjevingsorda sagt direkte til kvar ein av oss. Som del av gudstenesta blir det også nattverd og bønevandring.

Home-Start Familiekontakten Førde offisielt opna!


http://www.forde.kirkene.net/img/11_11_2016_Diakoni/HSF_symbol.jpg
Tirsdag 30. januar 2018 vart Home-Start Familiekontaktene Førde offisielt opna. Sjølve opninga var det Wenche Heimholt Isachsen frå Home-Start Familiekontakten Norge som stod for.
Les meir »
IMG_1808.jpg
Konfirmasjonar 2019

Konfirmasjonsdatoane for 2019 er no klare

Les meir »
HSF_ny_cmyk.jpg
Offisiell opning av Home-Start Familiekotakten Førde

Tirsdag 30.01.18 kl. 17.30 blir det offisiell opning av Home-Start Familiekontakten Førde. Arrangementet finn stad på Førde rådhus, bystyresalen.

Les meir »
Spiren_onsdag.jpg
Spiren 1-2-3

Torsdag 11. januar startar vi opp att med Spiren 1-2-3.

Les meir »
Sprell_levande_1.JPG
Sprell levande

Sundag 29. oktober var alle 5 åringane invitert til ei "Sprell levande" samling på Solvang søndagsskule.

Les meir »
HSF_ny_cmyk.jpg
HOME-START FAMILIEKONTAKTEN I FØRDE!

Home-Start Familiekontakten (HSF) er eit frivillig tilbod til småbarnsfamiliar med minst eitt barn under skulealder. HSF gjev tilbod om støtte og rettleiing til familiar som sjølv ønskjer det, og hjelpa blir ytt av frivillige familiekontaktar.
 Les meir »
 
Friluftskonfirmantar på Rødekors hytta
Friluftskonfirmantar på Raude krosshytta på Langeland

12 friluftskonfirmantar tok turen til Langeland  26.-27. januar. Overnatta på Raude kross hytta. Flott døgn i saman. Aking, undervising, pizza, skitur, mørkegjømsel.  

Les meir »
Babysang.jpg
Spiren babysang

Torsdag 11.1 startar vi opp att med Spiren babysang-velkommen store og små!

Les meir »
Minnegudsteneste_lys.jpg
Minnegudsteneste i Førde kyrkje

Mange var samla til minnegudsteneste i kyrkja allehelgensdag.
Det vart tent lys på alterringen for dei som døydde siste året.
Kåre K Bratten talte ord til trøyst og ettertanke.
Les preika hans her.Les meir »
HSF_symbol.jpg
OPE INFORMASJONSMØTE OM HOMES START FAMILIEKONTAKTEN FØRDE

http://www.forde.kirkene.net/img/11_11_2016_Diakoni/Logo-barn-skravert.jpgOnsdag 1. november kl. 18 blir det informasjonsmøte om Home Start Familiekontakten Førde på Førde kyrkjetun.
Har du spørsmål om Home Start og arbeidet som familiekontakt? Lurer du på om Home Start kan vere noko for deg og din familie eller andre du kjenner? Arbeider du med små barn og familiane deira og vil vite meir om tilbod som Home Start Familiekontakten gjev? VELKOMMEN PÅ INFORMASJONSMØTE!


Les meir »
forskjellege_blad.jpg
Agent for skaparverket

Så mange forskjellege blad, store og små, spiss og rund, med forskjellege grønfargar… 

På tiltaket Agent for skaparverket undra vi oss saman over Guds skaparverk, høyrte skapingsforteljing, var på tur, grilla, leika og mykje meir...Les meir »
 
Kontaktinfo

Førde kyrkjekontor             
Kyrkjevegen 23 F, 6809 Førde
Telefon: (+47) 57 82 81 80
E-post: forde.kyrkje@fordekyrkje.no
 

Facebook: Førde kyrkje

Pålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Førde kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no