Meny
Kyrkjelege handlingar
Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd
Dåp påmelding
Førde
Holsen og Haukedalen
Konfirmasjon påmelding
Førde
Holsen og Haukedalen
Kalender
26 Mai
10:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
11:00 Konfirmasjonsgudsteneste, Haukedalen kyrkje
12:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
28 Mai
17:00 2019 Førsteklasses
19:00 Konsert i Førde Kyrkje
30 Mai
11:00 Gudsteneste i Førde Kyrkje
02 Juni
12:00 Gudsteneste, Bygudsteneste ved rådhuset
09 Juni
11:00 Gudsteneste i Førde Kyrkje
11:00 Gudsteneste, Holsen kyrkje
20:00 Gudsteneste, Haukedalen kyrkje
16 Juni
11:00 Gudsteneste i Førde Kyrkje
21 Juni
19:00 Konsert i Førde kyrkje
23 Juni
11:00 Gudsteneste i Førde Kyrkje
24 Juni
20:00 Gudsteneste, Haukedalen kyrkje
30 Juni
11:00 Gudsteneste, Førde kyrkje

 

LYS VAKEN

Vi samlast i Førde kyrkje laurdag 1. desember kl. 18.00. Der vi vil ha eit variert program med leikar, aktivitetar, tur til Hafstadkleiva, førebuing av gudstenesta søndag, måltid og sosialt samvær. Like etter midnatt rullar vi ut soveposane, og søv i kyrkja. Det er mogleg å reise heim å sove, om nokon ikkje ynskjer å overnatte i kyrkja. Meld eventuelt frå om dette på førehand. Søndag et vi frukost saman, før vi gjer dei siste førebuingane til gudstenesta.
Lys Vaken vert avslutta med kyrkjekaffi for alle etter gudstenesta.
Lys Vaken handlar om å vere lys vakne for det som skjer rundt oss. Vi skal vere lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve.
Meld frå dersom dykkar 11-åring har behov for oppfølging eller tilrettelegging. På den måten kan vi saman legge til rette for at Lys Vaken vert ei flott oppleving for alle 11-åringar.
Pris:
Deltakaravgift på kr 150,- betaler du kontant når du kjem.
Informasjon om kva du må ha med deg, sender vi ut i veka før Lys vaken.

Send påmelding inn 24. november på ein av følgjande måtar:
Elektronisk på https://minkirkeside.no/Forde
E-post til: gry.saetre@fordekyrkje.no

  
Av: Kari Skullerud Holsen   Publisert: 08.11.2018
 

Sjå tidlegare utgåver »
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Førde kyrkjekontor             
Kyrkjevegen 23 F, 6809 Førde
Telefon: (+47) 57 82 81 80
E-post: forde.kyrkje@fordekyrkje.no
 

Facebook: Førde kyrkje

Pålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Førde kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no