Gudsteneste, Førde kyrkje

Tidspunkt 06.03.2019 20:00
LiturgiSkriftemålsgudsteneste
DåpNei
NattverdJa
Dag i kirkeåretOskeonsdag
PrekentekstMark 2,18-20
LiturgIngvald Andersen Frøyen
OrganistGro Anthun
KirketjenerMartin Fredriksen

Tilbake