Gudsteneste, Førde kyrkje

Tidspunkt 10.03.2019 11:00
LiturgiGudsteneste med nattverd
DåpJa
NattverdJa
Dag i kirkeåret1.S. i faste
OfferformålNesholmen Leirstad
PrekentekstMatt 26,36-45
LiturgErling Nydal
OrganistGro Anthun
KirketjenerTerje Sæle

Tema: Bøn Bøn er den staden der eg åleine eller saman med andre kan opne meg for Gud. Bøna er og ein stad der vi gret og kjempar. Sjølv Jesus ba. Kyrkjeskyss

Tilbake