Gudsteneste i Førde Kyrkje

Tidspunkt 05.05.2019 10:00
LiturgiKonfirmasjonsgudsteneste
DåpNei
NattverdNei
Dag i kirkeåret3.S.I påsketida
OfferformålUngdomsarbeidet
PrekentekstMark 6,30-44
LiturgIngvald Andersen Frøyen
OrganistVikar
KirketjenerMartin Fredriksen

Tilbake