Gudsteneste, Haukedalen kyrkje

Tidspunkt 09.06.2019 20:00
LiturgiHøgtidsgudsteneste
DåpJa
NattverdJa
Dag i kirkeåretPinsedag
OfferformålDiakonistillinga
PrekentekstJoh 14,23-29
LiturgStein Oltedal
OrganistVikar
KirketjenerBodil Øvsthus Frøysland

Tilbake