Gudsteneste i Førde Kyrkje

Tidspunkt 29.09.2019 11:00
LiturgiGudsteneste utan nattverd
DåpNei
NattverdNei
Dag i kirkeåretMikkelsmesse
OfferformålTrusopplæringa
PrekentekstJoh 1,47-51
LiturgGry Borghild Sætre, Ingvald Andersen Frøyen
OrganistGro Anthun
KirketjenerMartin Fredriksen

Hausttakkefest og 4-årsbok. Fireårssamling etter gudstenesta. Knøttekoret deltek. Kyrkjeskyss.

Tilbake