Velkomen som konfirmant

Konfirmasjon i kyrkja handlar om å utforske kristen tru og dei store spørsmåla i livet. Du er velkomen til konfirmasjon i kyrkja uansett om du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig. I konfirmasjonstida får du lære meir om Gud og  deg sjølv. Vi snakkar om livet – på godt og vondt. Samtidig får du mange nye opplevingar. Det vert innskriving av nye konfirmantar i juni. Konfirmantundervisninga startar i august/september, og avsluttast med konfirmasjonsgudsteneste i mai. 
For meir informasjon om kyrkjeleg konfirmasjon sjå: kyrkja.no/konfirmasjon


Konfirmasjonsgudstenester 2020: 
3. mai kl 10:00 9A Fusk
3. mai kl 12:00 9B Fusk

9. mai kl 10:00 9C Fusk
9. mai kl 12:00 9D Fusk

10. mai kl 11:00 Holsen kyrkje

21. mai kl 10:00 9A Husk
21. mai kl 12:00 9B Husk

24. mai kl 11:00 9C Husk


Konfirmantforeldremøte 31.januar kl 19:30–21.00
Vi ynskjer velkomen til Konfirmantforeldremøte kl 19:30–21.00 på Førde kyrkjetun. Vi får besøk av Hanne Schnitler som skal utfordre oss på å ta vare på skaparverket vårt. Hanne har tidlegare drive bruktbutikken "omatt", og ho er svært engasjert for å ta vare på miljøet vårt. Ho har hatt (og skal ha) undervisning med konfirmantane om same tema. I tillegg vert det kaffi med noko å bite i, og informasjon om konfirmantåret vidare. Velkomen!

Konfirmant 2018/19

Konfirmantbrosjyre 2018/19

Konfirmantåret er godt i gang. Under finn de viktige skriv som er sendt ut i løpet av konfirmantåret:

Datoar i konfirmantåret vår 2019

Konfirmantforeldremøte oktober 2018 

Brosjyre nattcup 2018

Konfirmantposten august

Konfirmantposten oktober

Konfirmantposten januar


Konfirmasjonar 2019

5. mai  kl 10.00 – 9A Fusk
5. mai kl 12.00 -  9B Fusk

11. mai kl 10.00 - 9C Fusk 
11. mai kl 12.00 - 9D Fusk
12. mai  kl 11.00 – Holsen

19. mai kl 10.00  – 9A Halbrend 
19. mai kl 12.00 - 9B Halbrend

26. mai kl 10.00 – 9C Halbrend
26.mai kl 12.00 - 9D Halbrend 
26. mai kl 11.00 - Haukedalen.